Disanje je tijekom ronjenja sporo i duboko

Tečajevi

Tečajevi

SKIN DIVER / RONILAC NA DAH

Ronilac koji je uz upotrebu osnovne opreme, (maske, disalice i peraja) savladao osnove tehnike ronjenja na dah, i dobio informacije o poznavanju mora, te morske flore i faune.

SPECIALITY DIVER / RONILAC SPECIJALNOSTI

Program za ronioca specijalnosti omogucuje proširivanje ronilackog znanja i vještina izborom jedne ili više specijalnosti iz programa koji vam pruža SSI – sustav osposobljavanja. Interes ce ronioca opredjeliti za jednu od SSI specijalnosti: nocno ronjenje, ronjenje na potopljene brodove, podvodna fotografija, dubinsko ronjenje ili neku drugu, odlucit ce te sami. Tecaj se sastoji od 3 specijalisticka urona, teorijskog dijela i završnog ispita za svaku kategoriju.

OPEN WATER DIVER / RONILAC OTVORENIH VODA

Ovo je naj zastupljenija ronilacka kategorija u svijetu. Ona znaci da je ronilac savladao osnove teorije i tehnike ronjenja autonomnom ronilackom opremom. Ronilac je osposobljen za sigurno ronjenje i tehnike pružanja prve pomoci u slucaju nezgode. Tecaj se sastoji od 6 teorijskih lekcija, 5 prakticnih lekcija u bazenu, ili zašticenim plitkim vodama i 5 prakticnih lekcija u otvorenom moru. Roni u paru sa drugim roniocem do dubine 18 metara. Minimalna starosna dob za dobivanje svjedodžbe je 12 godina – JUNIOR SCUBA DIVER.

DIVER STRESS & RESCUE / RONILAC SPASILAC

Ronilac koji osim poznavanja pružanja prve pomoci, može prepoznati, pomoci i sprijeciti da dode do stresnih situacija u kojima se može naci neiskusan ronilac. Prepoznavanje stresa i ostalih potencijalnih ronilackih nezgoda, te pružanja pomoci pod vodom i na vodi, vještine su koje se stjecu na ovom tecaju. Tecaj sadrži dvije teoretske lekcije i 4 lekcije u vodi. Ovaj tecaj je preduvjet za tecaj Voditelja ronjenja (Divecona).

ADVANCED OPEN WATER DIVER / NAPREDNI RONILAC OTVORENIH VODA

Ronilac koji posjeduje dovoljno ronilackog iskustva i znanja, osposobljen da na siguran o odgovoran nacin u paru roni do dubine 40 metara poštivajuci lokalne uvjete ronjenja. Tecaj se sastoji od 5 urona, teoretskog dijela i ispita, kada ronilac stjece pravo na svjedodžbu. Svjedodžbu za Advanced Open Water (Napredni Ronilac Otvorenih Voda) ronilac može steci nakon položenih 4 tecaja specijalnosti s odgovarajucim brojem ronjenja u otvorenim vodama.

 

DIVECON / VODITELJ RONJENJA

Ronioce, koje ronjenje zanima kao potpuni ili djelomicni ronilacki poziv, SSI tecaj za voditelja ronjenja vaš je prvi korak prema tom zvanju. Predvida 6 lekcija u otvorenim vodama, 12 teorijskih predavanja, položen tecaj prve pomoci i tecaj spašavanja (Stress&Rescue). Ovaj tecaj osposobljava vas za vještine voditelja ronjenja i asistiranja roniocima pri obucavanju proširivanjem vašeg teoretskog znanja na profesionalni nivo.

SCUBA RANGERS

Ronilački centar Mediterraneo Sub okuplja djecu i mladež u svrhu promoviranja i unapređivanja njihovih ronilačkih znanja i vještina. 

Djecu od 8 do 12 godina učimo roniti prema programu Scuba rangers 

Takodjer nudimo i pogram za djecu s posebnim potrebama od 8 do 18 godina prema prilagođenom programu “Program obuke ronjenja za djecu s posebnim potrebama”

Scuba Rangers je prilagođen program ronjenja za djecu od 8 do 12 godina. Kroz pet lekcija naučiti ćete sve vještine i dobiti sve informacije kako bi postali scuba rangers ronioci.

  • plivanje, vještine ronjenja na dah i kako pružiti prvu pomoć
  • učenje o ronilačkoj opremi i ronjenje u bazenu
  • uvježbavanje novih vještina ronjenja, učenje kontrole plovnosti
  • igranje podvodnih igara, vježbanje svih naučenih vještina
  • prezentacija svega što su naučili svojim prijateljima i roditeljima
× How can I help you?